Nørholm Skov


Nørholm skov tager udgangspunkt i at udforme en by/boligbebyggelse i en skov. En skov, hvor by og skov vil gro op sammen i det nuværende åbne landskab og fremtidigt vil byområdet på alle niveauer være præget af landskabs- og skovkarakter, så landskabet, skoven og naturen er nærværende helt ind i boligen.

Projektet
Kort

Højspænding
NYHED! - Energinet har udarbejdet et forslag til flytning af højspændingsledninger
VVM-anmeldelse af forskønnelsesprojektet ved Årslev Engsø trækkes tilbage

Skovrejsning
Ansøgning om pålæggelse af fredskovspligt

Politik
Byrådsreferat 12-08-2009
Indsigelse mod ændringsforslag til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune
NOTAT vedrørende ændringer til forslaget til Aarhus Kommuneplan 2009
Frafald af indsigelse mod ændringsforslag til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune

Miljø
Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41
Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41
Arealinformation

Lokalråd
kolthasselager.dk
Jeksenstien

kontakt Nørholm Skov ©2013